ULJA NA PLATNU

Ulja na platnu radim oko 35 godina. Do sada sam uradio oko 800 ulja na platnu. Slike radim isključivo na holandskom platnu, sa holandskim uljanim bojama i koristim holandske četkice. Tako sam navikao i teško se odvikavam na druge materijale. Formati su različiti, i to sada sam radio od 30x24cm do 200x120cm. Slikanje radim metorom starih majstora, sloj boje - sušenje i tako redom. Najčešće svaka slika ima četiri sloja boje i na mestima podslikavanje.

AKVARELI

Akvareli koje radim su najčešće pejsaži i građevine u prostoru, a ređe prizori iz života, mrtve prirode i portreti. Boje koje koristim su uglavnom akvarel pločice na holandskom akvarel papiru. Retko imam na lageru akvarela i uglavnom se poručuju po želji naručioca. Akvareli se mogu kupovati opremljeni ili neopremljeni. Neopremljeni akvareli su formata 35x26cm ili veći, do 50x40cm, a cene su od 100-150 evra.

CRTEŽI OLOVKOM

Crteži su specifična slikarska kategorija kojom se bavim preko 40 godina. Crteži su moja velika ljubav i oni su uglavnom već gotove slike, ali često mi služe i kao predlošci za buduće slike ulja na platnu i akvarela. Mogu se kupovati iz već postojećeg lagera koji posedujem, ili poručivati po želji. Crteži se mogu kupovati opremljeni i neopremljeni. Cene neopremljenih crteža se kreću od 35-120 evra, u zavisnosti od formata i komplikovanosti crteža.
TOP