Ikone

Ikone radim negde oko 25 godina i do sada imam urađeno negde oko 250. Ikone su tipa slavske ikone i isključivo se rade po porudžbini. Formati koji se najčešće poručuju su 40x50cm ili 50x60cm. Format može biti i po želji naručioca. Ikone se poručuju opremljene i neopremljene. Cene neopremljenih ikona su od 200 evra, pa na više, u zavisnosti od formata.