Pejsaži

ejsaži ulja na platnu su moja omiljena tema i nepresušni izvor inspiracije. Pejsaže radim najčešće one koje sam sam video i često na njima dodajem svoje detalje u želji za prizorom kakvog želim videti u prirodi. Pejsaže radim često, ali opet ih imam retko na lageru.

Pejsaž se može naručiti po želji ili već nešto viđeno u raznim formatima.

Cene zavise isključivo od formata slike i kreću se od 200 evra, pa na više.

O pejsažima planiram jednog dana da sačinim monografiju odabranih pejsaža.